Категоризация, ЕСТИ, Туристически данък, Патентен данък, ДДС, Осигуровки, Данък печалба при отдаване на апартамент през Airbnb и Booking като физическо лице или фирма

Какво е ЕСТИ и какви данъци дължа за своето AIRBNB

Какви данъци се дължат, какво е ЕСТИ и какви процедури трябва да следваме, когато отдаваме апартамент през Airbnb и Booking? Както при извършването на всяка дейност, и при краткосрочните наеми има дължими данъци. Как напълно да узаконим дейността си?

Консултирайте се със счетоводител преди да вземете решение за това как ще плащате данъците си! 
Аз не съм счетоводител, нито юрист и текстът по-долу е само за обща информация!

Категоризация / Регистрация в ОП Туризъм

Всички апартаменти, които се отдават на краткосрочен наем в платформи като Airbnb и Booking, следва да бъдат регистрирани в ОП Туризъм (сайт за София, сайт за Пловдив), като място за настаняване клас В – стаи и апартаменти за гости.
Регистрацията става в ОП Туризъм на ул. „Оборище“ 44, 1505 Оборище, София. Необходимите документи са копие на нотариален акт и попълнена декларация на място или свалена от сайта на ОП Туризъм.
Имате право да регистрирате и апартамент, който не е ваша собственост. Това става с договор за наем и отново въпросната декларация.
Ателиета не могат да бъдат регистрирани като стая / апартамент за гости.
Възможно е регистрирането на апартамент от името на собственик, като към документите се прилага пълномощно.
Таксата за регистрация е по 20 лв на легло, като двойните легла се плащат двойно, т.е. 40 лв.
След подаване на документите, в 7 дневен срок ОП Туризъм издават удостоверение с номер на мястото за гости.

Какво е ЕСТИ?

ЕСТИ означава Единна система за туристическа информация – платформа на Министерство на туризма.

Всички лицензирани туристически обекти в страната трябва да отчитат гостите си в ЕСТИ в реално време. Това важи и за най-малките обекти – къщи, апартаменти и стаи за гости. Правилото не се отнася само за местата, в които няма интернет достъп и това е потвърдено от комисията за регулиране на съобщенията. Тяхното задължение е да подават информацията си седмично в Excel формат.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма, в ЕСТИ се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;

2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.

Когато подадем информация в ЕСТИ, тя се разпределя по пера в съответните ведомства.

В МВР отиват имената на туристите и информация за деня на настаняване, и напускане, когато става въпрос за българи и граждани на ЕС. За тези от други държави се предоставя и допълнителна лична информация.

Достъп до обобщени справки получават Националният статистически институт и Министерството на туризма.

НАП получава информация в агрегиран вид за нощувките във всеки хотел, като подобна отива и до общината за обектите на нейна територия, които дължат и местен туристически данък.

Туристически данък

На база на подадените данни в системата ЕСТИ се калкулира туристически данък. За София той е 0.40 лв на нощувка на човек.
Пример имате 2 гости за 4 дни:
2 * 4 * 0,40 = 3,20 лв

За Пловдив данъкът е 0,20 лв. на нощувка на човек.

Данъка се плаща към местни данъци и такси. Най-добре е да се обадите в съответната община, в която се намира апартамента.
Веднъж годишно се подава декларация, с която се приравняват подадените данни в ЕСТИ. Ако всичко е коректно плащано от ваша страна, не би трябвало да дължите нищо допълнително.

Патентен данък

Ако работите като физическо лице следва да плащате патентен данък, който за София е 25 лв на легло на година. В началото на всяка година се входира декларация и се заплаща патентния данък към местни данъци и такси.
Ако работите като фирма не следва да плащате патентен данък.

ДДС върху комисионната на Airbnb и Booking

Без значение дали работите като физическо лице или фирма, ако отдавате апартамент в Airbnb или Booking следва да се регистрирате по чл. 97а от ЗДДС. На месечна база трябва да плащате 20% ДДС върху комисионната на платформата с която работите. Данъка се осчетоводява и плаща до 14-то число на текущия месец, за предния месец.
Ако надвишите годишен оборот от 100 000 лв следва да направите пълна ДДС регистрация. Тогава започвате да дължите 9% ДДС и върху нощувките.

Осигуровки при отдаване на апартамент на краткосрочен наем

Ако работите като физическо лице и се осигурявате на максималния осигурителен праг или живеете в чужбина, тогава не дължите допълнително осигуровки. Ако не се осигурявате или се осигурявате под максималния осигурителен праг следва да се приравняват осигуровки.
Ако работите като фирма вариантите ви за осигуровки са като самоосигуряващо се лице или на заплата към фирмата. В този случай, не е необходимо да се приравняват осигуровки без значение дали имате трудов договор на друго място или друга дейност.

Данък печалба

Ако работите като физическо лице на патент, не дължите данък печалба, след като сте заплатили осигуровките и патентния си данък.
Ако работите като фирма следва да плащате данък печалба от 10% след годишното приключване на фирмата.

След като изяснихме задълженията на всеки, който под една или друга форма се занимава с туристическа дейност, е време да покажем как да станете Супер домакин в Airbnb.

 
Свързани публикации

Airbnb започва автоматично да събира туристически такси в Италия, съгласно новия закон за бюджета, приет в началото на 2024 година.

Когато гостите пътуват…


Прочети повече

Нова категория представи Airbnb преди часове. В платформата вече има категория “Любимци на гостите” (Guest Favorites).
Airbnb вече предлага над 7 милиона…


Прочети повече

Платформи като Airbnb имат и не толкова позитивна страна. Наличието на твърде много апартаменти за краткосрочно отдаване под наем създава големи проблеми…


Прочети повече
Свържете се с нас

Свържете се с нас на +359885884188 или попълнете формата по-долу. Молим да предоставите възможно най-много информация за вашите обекти: локация, разпределение, капацитет. Ако листинга е действащ: линк, заетост, средна цена на нощувка.


  Съгласен съм с общите условия и политката за защита на личните данни на сайта. Виж най-долу.

  Търсене

  юли 2024

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  август 2024

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  0 Adults
  0 Children
  Pets
  Size
  Price

  Compare listings

  Compare